top of page

BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ NEDİR?

(BALTIC DRY INDEX)

Baltık kuru yük endeksi (Baltic Dry Index), deniz taşımacılığı ile ilgili önemli bir endekstir.Deniz taşımacılığının bir türü olan kuru yük taşımacılığının günlük ticari faaliyetlerini gösterir.
Endeks, taşınan yükler karşılığında elde edilen ücretleri (navlun fiyatlarını) baz almakta ve 200 yıllık geçmişi bulunan Londra merkezli bu endeks Baltık Borsası (Baltic Exchange) tarafından günlük olarak yayınlanan önemli bir ekonomik göstergedir.
Ayrıca endeks, gemi türleri olan Handysize, Supramax, Panamax ve Capesize yük gemilerinin tonajları, sayıları, rotaları, navlun ücretleri, seyrüsefer maliyetleri,taşıdıkları ürün ve fiyatları göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.

Malum, taşıma (navlun) ücretleri 2020 Mart Korona Krizinden 2021 Kasım ayı arasında 10 kat artmıştı. Tabii bu süreçte küresel çapta çok önemli gelişmeler de oldu.