top of page

Absolute Advantage (Mutlak Üstünlük) NedirAbsolute Advantage (Mutlak Üstünlük) Nedir?


Finans endüstrisi uçsuz bucaksız bir dünyadır. Yüzlerce terim, formül ve stratejinin yer aldığı bir alandır. Mutlak üstünlük kavramı da bu alanın içerisindedir. Bu kavram, ‘’Absolute advantage’’ olarak da geçer. Mutlak üstünlük, bir ülkede veya bir kişide, diğerlerine göre daha düşük bir maliyetle üretim yapabilme kabiliyeti anlamına gelir.

Söz konusu kavram ilk olarak İskoç iktisatçı Adam Smith tarafından 1776 yılında yayımlanan "Ulusların Zenginliği" adlı kitabında ortaya atılmıştır. Mutlak üstünlük, bir ülkenin veya kişinin belirli bir mal veya hizmeti diğerlerine göre daha düşük bir maliyetle üretebilmesi anlamına gelir. Bu konuda örnek verecek olursak, bir ülke tarım ürünlerini diğer ülkelere göre daha ucuz bir maliyetle üretebiliyorsa, bu ülkenin mutlak üstünlüğü vardır. Bu kavram, serbest ticaretin teorik temelini oluşturur.


Mutlak Üstünlük Ne İşe Yarar?

İki ülke arasındaki ticaret, her iki ülkenin de mutlak üstünlüklerine göre bölüşülürse, her iki ülkenin de daha fazla refah elde etmesine neden olabilir. Örneğin, bir ülke tarım ürünlerinde, diğer ülke ise teknolojik ürünlerde mutlak üstünlüğe sahipse, bu ülkeler arasındaki ticaret, her iki ülkenin de daha fazla refah elde etmesini sağlayabilir. Ancak, mutlak üstünlük kavramı, bazı eleştirilere de maruz kalmıştır. Özellikle, bir ülkenin diğer ülkelerden daha ucuz mal veya hizmetler üretmesi, bu ülkenin çalışanlarının düşük ücretlerle çalışmasına ve sosyal haklarının ihlal edilmesine neden olabilir.

Bu nedenle, mutlak üstünlük kavramı, serbest ticaretin yanı sıra, işçi haklarının ve sosyal adaletin korunması gerektiği konularında da tartışmaları beraberinde getirir. Sonuç olarak, mutlak üstünlük kavramı, bir ülkenin veya kişinin belirli bir mal veya hizmeti diğerlerine göre daha düşük bir maliyetle üretebilme kabiliyetini ifade eder. Bu kavram, serbest ticaretin teorik temelini oluştur. Mutlak üstünlük genel itibarıyla ülkeler açısından ele alınmaktadır.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page