top of page
WhatsApp Image 2022-12-28 at 23.30_edited.jpg

Kamile URAY

 

Ankara doğumlu olan Kamile Uray, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü mezunudur.1989-2002 yıllarında T.Halk Bankası A.Ş.’de “Mevduat, Krediler ve İstihbaratta Mali Tahlil Başuzmanı ” olarak çalıştıktan sonra , Gümrük Müsteşarlığı’na “Araştırmacı” olarak geçiş yapmıştır.2007-2016 yıllarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Stratejik Yönetim ve Planlama ile Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlükleri’nde “Şube Müdürü Vekili” olarak çalışmıştır.

 

Halk Bankası’nda; mevduat – banka kredileri incelemesi, objektif-subjektif analiz ve mali değerlendirme, bilanço analizi, istihbarat raporu hazırlanması,ticari krediler, teminat mektubu kredileri, döviz ve bireysel krediler, kredi teklifi ve ödemesi, ekspertiz raporu hazırlanması çalışmalarında bulunmuştur.

 

Gümrük Ticaret Bakanlığı’nda; Stratejik Plan hazırlık koordinasyonu ve hazırlanması,Müsteşarlık Eylem Planı koordinasyonu-hazırlanması-takibi, Stratejik Plan Danışmanlık Alımıİhalesi Komisyon Üyesi ve Projenin Yönetimi, YOİKK Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi Eylemleri İzleme ve Koordinasyonu, Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı hazırlanması ve izlenmesi, İç Kontrol Eylem Planı hazırlanması, Bakan Sunumu, Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının süreç analizi ve norm kadro hazırlanması, Maliye Bakanlığı SGB.NET sisteminin Gümrük Müsteşarlığı’nda kurulumu çalışmalarında bulunmuştur.

 

2017 yılında Adalet Bakanlığı Ceza Bilirkişisi (Bankacılık ve Stratejik Yönetim konularında) olarak atanmıştır. 2018 yılı sonunda emekli olmuştur.

 

Döviz Kredileri, Teminat Mektubu Kredileri, Mali Analiz Teknikler, Raporlama Teknikleri, Bankalar Kanunu, İstihbaratçıların Eğitimleri, ATAUM-39. Dönem Avrupa Birliği TemelEğitimi, MAYEM Kamu Mali Yönetimi Eğitimi, ABGS- Stratejik Planlama Eğitimi ,ABGS- Proje Geliştirme ve Proje Fişi Yazma, Mantıksal Çerçeve Matriksi Hazırlama Eğitimleri ve “Finansal Piyasalarda Teknik Analiz Eğitimleri” almıştır.

 

Bankada çalışmaya başladıktan sonra Finansal Piyasalarda fiilen alım satım yapmakta olup, 2017  yılından itibaren Kripto (Spot-Future),Borsa İstanbul (BİST) Hisse ve Vadeli İşlem Opsiyon Piyasaları’nda (VİOP) işlem yapmaktadır. Emekli olduktan sonra  Sait Arslan’la birlikte Vuca Borsa bünyesinde  “Finansal Piyasalarda Teknik Analiz Eğitimleri” vermektedir.

bottom of page