top of page

TRADERLAR İÇİN OLUMLAMALARIN GÜCÜ VE KULLANIMI

Olumlamalar, sahip olduğumuz ve genellikle bilinçaltımızda yer alan düşünceler, inançlar ve içsel diyaloglardır (İngilizcesi ile “affirmation”). Olumlamaların yaşam deneyimlerimizin oluşmasına katkısı vardır. Olumlamaların bazıları pozitif bazıları da negatif olabilir. Bu anlamda olumlamalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı, nasıl hissettiğimizi belirleyen zihinsel programlar olarak da adlandırılabilir.


Hayatin her alanında olumlamaların etkileri söz konusudur. İster sağlık, ister aşk, ister ekonomik konularda olumlamalar oluşturulabilir. Negatif olumlamaların farkında olmak ve bizi engelleyen eski inançlarımızı yıkmak ve yaşamımızda gerçek olumlu değişiklikler meydana getirmek için olumlamaların gücünden yararlanabiliriz.


Gündelik hayatımızın pek çok yerinde olumlamaları kullanmak mümkündür. Olumlamalar, iş, spor ve pek çok meslekten başarılı insanların kullandıkları güçlü psikolojik araçlardır. Günlük pozitif olumlamalar, başarılı bir trader olmamıza yardımcı olabilir.


OLUMLAMALAR NASIL ÇALIŞIR?


Olumlamalar, bilinçaltı programımızın yeniden yazılmasını sağlayan bilinçli ifadelerdir. Mevcut olumlu ve olumsuz bilinçaltı programlarına etki eden pek çok dış etken söz konusudur. Bu etkenlerin bir sonucu olarak, yıllar boyunca kendimize tekrar tekrar aynı şeyleri söyleyip dururuz. Bu ifadeler, bilinçaltımızın derinliklerine yerleşir ve hem kimliğimizin hem de realitemizin bir parçasına dönüşürler. Kim bilir aşağıdaki ifadeleri hem kendinize hem de başkalarına kaç kere tekrarladınız:


Kar elde ettiğimde her zaman bir şekilde bunu kaybederim.