top of page

DAVRANIŞSAL FİNANS

(Behavioural Finance)


Klasik teorilerin aksine Davranışsal Finans yaklaşımını özellikle günümüzde her türlü -doğru veya yanlış- bilgiye anında ulaşabilme kabiliyeti sunan sosyal medya araçlarının insanların yatırım psikolojisine etki etme açısından çok önemli ve bir o kadar riskli buluyorum.Kaldı ki bu etkin araçlar kimi kurum veya kuruluşlar (bur bir hükümet olabilr,bir banka olabilir veya bir firma olabilir, adını siz koyun) tarafından kendi çıkarlarına hizmet etme doğrultusunda başkalarının -veya bizlerin- çıkarlarını bir kenara atarak yine etkin bir şekilde kullanılabilmektedir.Bu yazıda Davranışsal Finans yaklaşımını bir bütün halinde en ince ayrıntısına kadar anlatmam malum mümkün değil ve konunun da uzmanı değilim.Kısacası kendi çapımda okuduğun araştırdığım kaynakları harmanlayarak ve dilim döndüğünce önem arz eden noktaları bir faydası dokunması ümidiyle anlatmaya çalıştım.Şimdiden keyifli okumalar diliyorum. İki farklı disiplin olan psikoloji ve finansı bir araya getiren ve insanların yatırım yaparken, para biriktirirken, para harcarken nasıl, niçin mantıksız -irrasyonel- kararlar verdiklerini açıklamaya çalışan ikili disiplinler birliğidir. Davranışsal Finansın aksine "Klasik Finans" yaklaşımında insanların finansal konularda oldukça mantıklı hareket ettikleri savunulur.Bunu klasik ekonomide de görürsünüz.Keza Klasik İktisat anlayışına göre insan homoeconomicus'dur, faydasını(utility) maksimize ederek yaşar ve her zaman bu doğrultuda mantıklı hareket eder. Fakat bu yaklaşım gerçekte böyle midir?Bir başka deyişle insan her zaman faydasını maksimuma çıkarmak adına mantıklı